style2

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Na pierwszą konsultacje zawsze zapraszam rodziców, opiekunów. Dokonuję pierwszej, wstępnej diagnozy problemu, ustalam strategie postępowania, zasady współpracy. Potem następuje konsultacja z dzieckiem i ewentualne nawiązanie współpracy.

Podczas psychoterapii dziecka obowiązuje mnie tajemnica terapii, czyli nie udzielam informacji rodzicom o tym co mówiło dziecko na spotkaniu. Służyć to ma poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu dziecka do mnie. Jednakże, gdy dowiaduję się, że zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone, wówczas tajemnica mnie nie obowiązuje i podejmuję odpowiednie kroki. Powiadamiam rodzica, innych specjalistów. Na koniec pracy terapeutycznej następuje wspólne spotkanie (rodzic, dziecka, ja). Dokonujemy podsumowania. Dziele się wówczas swoją opinią, udzielam wskazówek, zaleceń.
© 2015 Copyright Joanna Bujko - Gdańsk-Wrzeszcz
Strona główna - Kontakt