style2

Moje doświadczenie w pracy psychologa i psychoterapeuty

Moje doświadczenie w pracy psychologa oraz psychoterapeuty

Bogate doświadczenie w pracy psychologa, psychoterapeuty to mój największy atut. Nie ma możliwości nauczyć się zawodu tylko z książek lub tylko na uczelni. Ważna jest praktyka, kontakt z drugim człowiekiem, doświadczenie relacji.

1. Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

Pracuję w Centrum od 2002 roku. Tu nauczyłam się podstaw zawodu, a potem sama szkoliłam młodych psychologów i pedagogów. Dzięki temu miejscu wiem jak pracować z problemem depresji, samotności, myśli samobójczych, straty, żałoby, agresji, przemocy.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie

Z poradnią jestem związana od 2010 roku. Tu praktykuję pracę psychoterapeutyczną z dziećmi i młodzieżą. Prowadzę psychoterapię indywidulaną, grupy terapeutyczne, warsztaty, dokonuje diagnozy psychologicznej.

3. Dzienny Odział Psychiatryczny i Poradnia Zdrowia Psychicznego

Tu pracowałam przez dwa lata. Podczas których poszerzałam swoją wiedzę z obszaru psychiatrii i diagnozy medycznej.

4. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Miejsce dzięki któremu zdobyłam doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem,. Co ważne nie tylko z uzależnieniem od alkoholu, ale też narkotyków, internetu, hazardu.

5. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultatytwny – Staż


6. Inne, liczne organizacje i stowarzyszenia, dla których realizowałam poszczególne projekty.

© 2015 Copyright Joanna Bujko - Gdańsk-Wrzeszcz
Strona główna - Kontakt