style2

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia to długoterminowa pomoc polegająca na dokonaniu trwałej zmiany w relacjach interpersonalnych i w sposobie myślenia o sobie samej. Zmiana dokonuje się dzięki analizie codziennego życia oraz przeszłości, a także doświadczeniu ciepłej, zdrowej relacji z psychoterapeutą. Czas trwania psychoterapii jest trudny do oszacowania. Zależy bowiem od tempa zmian, głębokości trudności, gotowości do pracy. Tą formę proponuję , gdy problemy wynikają nie z pojedynczego , kryzysowego wydarzenia, ale z deficytów lub zaburzeń natury intrapersonalnej i interpersonalnej.
© 2015 Copyright Joanna Bujko - Gdańsk-Wrzeszcz
Strona główna - Kontakt